Servicii VPN – Virtual Private Network – este o conexiune privata intre doua sau mai multe retele sau calculatoare care trimit date protejate peste o retea publica de date sau prin Internet.

Acest tip de conexiune previne accesul neautorizat la datele pe care dumneavoastra le transferati intre sediile de lucru sau intre sediul companiei dumneavoastra si angajatii sau colaboratorii ce lucreaza din afara companiei. Informatiile care circula prin VPN sunt protejate prin diferite tehnologii de securitate (criptare, autentificare, IPSec); nu trebuie sa va temeti ca datele care circula prin conexiunea VPN pot fi compromise.

Exist? dou? tipuri principale de re?ele VPN:
1.Re?ele VPN pentru accesul de la distan?? (remote access VPN) – permit fiec?rui utilizator dialup s? se conecteze în mod partajat la un sediu central prin Internet sau alt serviciu public de re?ea. Acest tip de re?ea VPN este o conexiune utilizator-LAN care permite angaja?ilor o conectare din afar? la re?eaua LAN a companiei. Sistemele angaja?ilor folosesc o aplica?ie software client VPN special?, care permite o legatur? sigur? între ei ?i re?eaua LAN a companiei

2.Re?ele VPN loca?ie-la-loca?ie (site-to-site) – sunt folosite pentru a extinde re?eaua LAN a companiei în alte loca?ii, astfel încât angaja?ii din aceste loca?ii aflate la distan?? s? poat? utiliza acelea?i servicii de re?ea. Aceste tipuri de re?ele VPN sunt conectate in permanen??.

Acest serviciu va este oferit GRATUIT pentru orice contract de Administrare Servere .

Cereti aici oferta personalizata pe baza sistemului dumneavoastra informatic.